Enabling Live Chat

Chaten er hovudsakleg bemanna mellom 08.00 og 16.00. Utanom dette kan du sende mail til post@vossk.no.